SAF – Self Adjusting Files

SAF Endo system, är det första en-filsystemet som uppnår kriterierna för rensning och spolning 3-dimensionellt enligt
en minimal invasiv modell. Filens ihåliga struktur tillåter ett konstant flöde av spolningsvätska genom hela filen för att
uppnå en överlägsen desinfektion.
SAF-filens sätt att arbeta eliminerar många risker och nackdelar som är förknippade med roterande NiTi-filar.
Avsaknaden av dessa risker ger oss en bättre och säkrare behandling.

1. Bättre rensning
Jämn avverkning av kanalens 3-dimensionella anatomi.

2. Bättre desinfektion & rengöring
Konstant flöde av spolvätskor under hela behandlingen, utan tryck.

3. Inga microsprickor
Unik design, utan skärande blad, minskar stressnivåerna i rotdentinet.

4. Bättre obturering
Tillåter flera olika tekniker.

5. Ökad säkerhet under behandling
Unik fildesign som bevarar friskt dentin och undviker överdriven avverkning samt minimerar risk för filfraktur.


För mer info kontakta: 

DAB Dental, Staffan Fryklöf, Telefon +46 8 506 505 21, Mobil +46 708 59 34 35 eller DAB kundtjänst: 08-506 505 05.

Direkt till produkten i vår webshop >>

Läs mer om SAF och få de senaste nyheterna på www.redentnova.com

© 2015 DAB