DAB Kirurgi

Stödbehandling av tandimplantat med Labrida BioClean®


En patient som relativt nyligen behandlades med Labrida BioClean® är en 30-årig man med en implantatretinerad krona som ersättning för tand 1. Tanden gick förlorad efter fall med cykel i 18 års ålder.
Under de senaste 12 månaderna har patienten börjat uppvisa röntgenologiska tecken på benförlust vid implantatet och han har därför blivit remitterad till parodontolog för undersökning och behandling....

Vid ficksondering ses en djup ficka (PPD = 6 mm) med blödning (BoP +).

På röntgenbilden ses 2 mm benförlust.


Patienten är mycket oroad över den estetiska situationen och för att implantatet skall
förloras.


Följande frågor är viktiga att ställa sig innan beslut om behandling fattas:
• Är kirurgi ett behandlingsalternativ redan vid detta tidiga sjukdoms stadium och är det så fall
förutsägbart? Kan man garantera patienten att en mjukvävs estetisk komplikation kan
undvikas efter kirurgi i området?
• Skall man avvakta med behandling till operation är oundvikligt?
• Borde man i stället försöka med ett icke kirurgiskt behandlings alternativ?
I detta tillfälle beslutades att behandla patienten med Labrida BioClean® satt i en
oscillerande vinkelstycke med efterföljande irrigation av fickan med sterilt saltvatten.
Patientens munhygien var optimal före behandling

Skanna QR-kod för video av behandlingen.

På nedanstående bilder ses den kliniska situationen efter 4 veckor.

Observera den uttalade reduktionen av kliniska inflammationstecken efter en behandling
med Labrida BioClean®. Den djupaste fickan är nu 3 mm utan blödning etfter sondering
Patienten är nu satt i ett stödbehandlings program som inkluderar rens med Labrida
BioClean® med en frekvens på 3 månader och förhoppningen är att kirurgi på detta enkla
vis kan undvikas i den viktiga estetiska zonen.


Nedanstående bilder visar den kliniska situationen vid 3 månaders kontroll.

Fickdjupet är nu 4 mm med endast minimal blödning genom probing (BoP = 1).

Stödbehandling av implantatet med Labrida BioClean®.

Stödbehandling av tandimplantat är nyckeln till ett lyckat långsiktigt behandlingsresultat!

Se film här: https://youtu.be/Duv645hVzQc


Labrida BioClean™ är en roterande borste av resorberbar biopolymer avsedd för avlägsnande av mjuka beläggningar, även vid djupa fickor, primärt vid peri-implantär mukosit.

Till produkten (art.nr 731 295) i vår webshop >

© 2015 DAB