Går du i tankar på att börja arbeta med laser? 

Vid två webinar-tillfällen kommer ST-tandläkare Niklas Landin gå igenom grunderna kring laser och vad
dental 
laser kan tillföra i det kliniska arbetet.

Föreläsare
Tandläkare Niklas Landin

Niklas tog sin tandläkarexamen vid Umeå Universitet år 2013 och började sin kliniska bana som Distriktstandläkare
inom Folktandvården i Region Örebro. Där arbetade han senare som tf. verksamhetschef för Folktandvården Sofia.
Det var inom allmäntandvården i Örebro som Niklas kom i kontakt med dental laser och fick möjligheten att lägga
till detta i sin kliniska verktygslåda relativt tidigt i karriären.

År 2018 påbörjade Niklas en kombinerad utbildningstjänst som ST-tandläkare inom Oral Protetik vid Centrum för
Specialisttandvård i Örebro och en doktorandutbildning inom materialvetenskap vid Odontologiska fakulteten vid
Malmö Universitet. När Niklas inte arbetar i Örebro eller Malmö så är han engagerad i en privat tandvårdsklinik
i Karlstad.


Webinar 1
Vecka 35, den 2 september kl 12.00 - 13.00

Vid första tillfället i denna webinar-serie får vi en introduktion om vad laser är.

  • Hur fungerar laser?
  • Vilka möjligheter finns beroende på vilken typ av laser man väljer?
  • Hur används en laser säkert och minskar riskerna för dig och dina patienter i din kliniska vardag?

Efter föreläsningen planerar vi en frågestund där du som deltagare får möjlighet att ställa frågor och lyfta dina
funderingar kring vad en dental laser kan tillföra dig i ditt kliniska arbetet. 


Webinar 2
Vecka 36, den 8 september kl 12.00 - 13.00

Vid andra tillfället i vår webinar-serie fokuserar vi på vad en mjukvävnadslaser kan erbjuda dig som är protetiskt 
eller dentoalveolärkirurgiskt intresserad. Upplägget kommer vara utformat utifrån patientfall där mjukvävnadslaser 
gjort behandlingarna enklare, mer stressfri och säkrare för patienterna. Allt från tankar kring friläggningsteknik inför
avtryck till fall där konventionell kirurgi bedöms som alltför riskfyllda för att utföras. 
På samma sätt som efter första webinaret så följer även här en frågestund där alla deltagare får chansen att ställa 
frågor eller lyfta funderingar.LÄNKAR


           Behandling med Gemini laser - Filmer Registrera dig här!

 
© 2015 DAB