Föreläsare: Caspar Wohlfahrt

Specialist i parodontologi, utexaminerad från University of Minnesota i 2004 och PhD från UiO 2012. Han arbetar deltid som forskare vid avd. for parodontologi, UiO, och som privatpraktiserande specialist i parodontologi.

Wohlfahrt disputerade i 2012 inom peri-implantit. Merparten av hans nuvarande forskning handlar om förebyggande och behandling av periimplantit. Wohlfahrt är en av uppfinnarna bakom Labrida BioClean®.

Välkommen på föreläsning i Göteborg 4/9 2019

Att förebygga och behandla periimplantär sjukdom 

Peri-implantit är ett klinisk problem som i värsta fall kan orsaka förlust av implantatet. Hygien och infektionskontroll både runt tänder och implantat är helt avgörande för att nå ett lyckat och varaktigt resultat av implantat behandlingen. Implantaten bör efterkontrolleras regelmässigt och vid behov stödbehandlas av tandläkare eller tandhygienister.

Målet med föreläsningen är att ge deltagaren en uppdatering av förebyggande och behandling av periimplantär mukosit och periimplantit. Föreläsningen är baserad på vetenskapliga publikationer, egen forskning och egen klinisk erfarenhet från fältet. Sista delen av kursen innehåller en «hands on»-del där deltagare får testa Labrida BioClean på modell.

Föreläsning: Behandling av Periimplantär sjukdom.
Hands-on där deltagare får testa Labrida BioClean på modell.
Datum & tid: 4 september 2019, kl 17-19
Målgrupp: Tandläkare & Tandhygienister
Föreläsare: Föreläsare: Caspar Wohlfahrt
Plats: DAB Dental, Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg
Kostnad: 500kr/person exkl. moms.
Det bjuds på en lättare måltid & dryck.

Anmäl dig senast den 27 augusti. Begränsat antal platser. 

Anmäl dig via formuläret nedan, eller kontakta DAB på tel: 08-506 505 00.

© 2015 DAB