På grund av rådande omständigheter med corona-virusets spridning måste vi vara förberedda
på att kursen 
kan ställas in med kort varsel.

Hjärt-lung-räddningskurs

Rädda någons liv

I Sverige drabbas årligen 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning.

Om det dessutom finns tillgång till en defibrillator och någon kan använda den ökar möjligheten att överleva avsevärt. Tiden till första defibrillering är direkt avgörande för överlevnaden vid hjärtstopp. För varje minut som går innan ambulans anländer, minskar chansen att överleva med ungefär 10 procent. Helst bör defibrillering ske inom tre minuter efter hjärtstoppet. Forskning pekar på att då kan upp till 70 procent av fallen räddas till livet!

Ha gärna oömma kläder då kursen innehåller praktiska övningar. Under kursen kommer vi utöver utbildningen av Svenska förstahjälpen, att demonstrera vår hjärtstartare Powerheart G5 AED. En helt automatisk defibrillator som är enkel att använda.

Powerheart G5 AED
Art.nr 106 342

Pris

Guldpartner 500 kr.Övriga kunder 600 kr (ex moms) I priset ingår lättare förtäring.
Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart utgår avbokningsavgift på 50% av kursavgiften per person.

Stockholm, 11 september 2020, DAB Showroom, Nybrogatan 69. Kl. 9-12

© 2015 DAB