Hygienkurser

Hygien och smittskydd i tandvården

Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.
Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning.

Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. Kunskap ger trygghet!

Kursplan

  • Basala hygienrutiner
  • Smittrening av ytor
  • Smittrening av instrument
  • Instrument och materialhantering
  • Logistik, kvalitet och ekonomi
  • Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner
  • Funktionskontroller på autoklav och diskdesinfektor

Föreläsare:
Inger Spencer är tandsköterska, har de senaste 10 åren varit hygienansvarig vid Folktandvården Västra Götaland. Är konsult med mångårig erfarenhet inom ämnesområdet vårdhygien i tandvården.

Eva Larsson Almasoft kommer också vara på plats i Göteborg & Malmö för att informera om Qdent - Ett webbaserat kvalitetssäkringssystem speciellt anpassat för tandvården. Programmet innehåller stöd för allt kvalitetsarbete som krävs och som bedrivs inom tandvården.

Tid: 9.00–16.00.

Kostnad: Guldpartner 1.850:- Övriga 2.100:-

Lunch, fika och kursintyg ingår.
© 2015 DAB