Varmt välkommen till

Göteborg 3/11 2021
Max 15 personer

DAB Dental,
Gårdavägen 1
Tid: 9.00–16.00.


Malmö 25/11 2021
Max 20 personer

DAB Dental,
Hjulhamnsgatan 3
Tid: 9.00–16.00.


Kostnad
Guldpartner 1.850:- 
Övriga 2.100:- 
Priser är exkl. moms.
Lunch, fika och kursintyg ingår.


Anmälan
Anmäl dig via formuläret intill eller kontakta DAB på
tel: 08-506 505 00.

Begränsat antal platser.

Hygienkurser

Hygien och smittskydd i tandvården

Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.
Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning.

Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. Kunskap ger trygghet!

Kursplan

  • Basala hygienrutiner
  • Smittrening av ytor
  • Smittrening av instrument
  • Instrument och materialhantering
  • Logistik, kvalitet och ekonomi
  • Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner
  • Funktionskontroller på autoklav och diskdesinfektor

Föreläsare: Inger Spencer
Inger Spencer är tandsköterska och har under 10 år varit hygienansvarig vid Folktandvården Västra Götaland. Inger Spencer är numera konsult med mångårig erfarenhet inom ämnesområdet vårdhygien i tandvården.

Eva Larsson Almasoft kommer också vara på plats i Malmö för att informera om Qdent - Ett webbaserat kvalitetssäkringssystem speciellt anpassat för tandvården. Programmet innehåller stöd för allt kvalitetsarbete som krävs och som bedrivs inom tandvården.

Tid: 9.00–16.00.

Kostnad: Guldpartner 1.850:- Övriga 2.100:-

Lunch, fika och kursintyg ingår.

Begränsat antal platser.

Varmt välkomna!

DAB följer noga myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi kommer att ta in färre deltagare för att kunna hålla avstånd mellan oss. På grund av rådande omständigheter måste vi dock vara förberedda på att hygienkurserna kan ställas in med kort varsel.

© 2015 DAB