Hygienkurs på er klinik!

Hygien och smittskydd i tandvården

Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.
Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning.

Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. Kunskap ger trygghet!

Kursplan:

  • Basala hygienrutiner
  • Smittrening av ytor
  • Smittrening av instrument
  • Instrument och materialhantering
  • Logistik, kvalitet och ekonomi
  • Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner
  • Funktionskontroller på autoklav och diskdesinfektor
  • Hygienrond med tips för just er verksamhet

Föreläsare: Inger Spencer
Inger Spencer är tandsköterska och har under 10 år varit hygienansvarig vid Folktandvården Västra Götaland. Inger Spencer är numera konsult med mångårig erfarenhet inom ämnesområdet vårdhygien i tandvården.

Kostnad: 10.000 kr exkl. moms

Datum & tider: Heldag enl. ök.

Kontakta DAB för mer info, 08-506 505 00 eller skicka in er intresseanmälan nedan.

Varmt välkomna!

Våra övriga hygienkurser hittar du här

DAB följer noga myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset. På grund av rådande omständigheter måste vi dock vara förberedda på att hygienkurserna kan ställas in med kort varsel.

© 2015 DAB