Ulrika Grefberg

 
Jeanette Fored
    

Vad gäller för konsulter inom tandvården efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen?

Momspliktig uthyrning av tandvårdspersonal eller momsfria tandvårdstjänster?
Skatteverket har tolkat domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Skatteverkets bedömning ska konsulttjänster inom tandvården omfattas av momsplikt. Skatteverket avser att tillämpa domen från Högsta förvaltningsdomstolen på tandvårdskonsulters tjänster fr.o.m. den 1 juli 2019.
Vad gäller enligt mervärdesskattelagen?
Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av momsreglerna?
Skatteverkets bedömning av vad som gäller efter Högsta förvaltningsdomstolens dom?
Vad gäller ? – Vad är oklart ? – Hur ska ni agera ?
________________________________________
Kursinnehåll
- Hur fungerar moms?
- Momsfritt eller momspliktigt?
- Avdragsrätt för ingående moms?
- Vad gäller inom tandvårdsområdet efter Högsta förvaltningsdomstolens dom?
Två av landets mest erfarna momsexperter föreläser under kvällen. Ulrika Grefberg, momsexpert på Svalner och Jeanette Fored, momsexpert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Varmt välkomna!

Onsdag den 16 jan.

Tid: 17.00 till ca 20.00
lättare förtäring

Pris: 3400:- inklusive moms (2550:- exkl. moms)
DAB city (Nybrogatan 69, T-Bana Stadion)

Begränsat antal platser - först till kvarn…

Anmälan: Anmäl via formuläret nedan eller via mail: kurs@dabdental.se
eller ring oss på telefon: 08-506 505 00.

Begränsat antal deltagare. Anmälan är bindande!

© 2015 DAB