Strålsäkerhetsmyndighetens nya regelverk


Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och föreskrifter i kraft.
Med anledning av detta har Röntgenutbildarna tagit fram två lösningar för att ni på ett enkelt
sätt ska kunna få kunskap om vad dessa nya krav innebär för er verksamhet.


Kurs på Yasuragi

Utbildningen går igenom de vanliga begrepp som SSM använder sig av i sitt regelverk och vad dessa innebär samt att vi går igenom det nya regelverket i detalj. Kursen genomförs under en halvdag på populära Yasuragi vid Hasseludden utanför Stockholm. I kurskostnaden ingår kursmaterial, tillgång till det japanska badet, fika samt lunch eller kursmiddag.

Ordinarie pris: 5 900 kr (exkl. moms)
Kampanjpris: 4 300 kr (exkl. moms)

Läs mer och anmäl dig och ange koden "DAB2019" här

© 2015 DAB