DAB och CSR-frågor

CSR står för Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar) och med det menas att företag ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption.
Med hänsyn till detta skänker vi varje år pengar till olika projekt runt om i världen och även här på hemmaplan. Ofta tillsammans med er kunder som är med och bidrar i t.ex. auktioner och stödinköp av speciella varor. Tack för att ni vill vara med och bidra!

2020 har vi valt att donera pengar till:

Cancerfonden
DAB köpte årets julpaket för att stödja Cancerfondens viktiga arbete för att fler ska få överleva och färre drabbas.

Tandläkare utan gränser
I år har vi även valt att donera pengar till Tandläkare Utan Gränser (TLUG) som är en oberoende och ideell organisation som sedan 2009 arbetar för att främja oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt. Organisationen sänder två gånger om året ut volontärgrupper, bestående av tandvårdspersonal, till olika länder. Volontärerna erbjuder under projekttiden gratis akut och preventiv tandvård samt undervisning i oral hälsa.

ActionAid
I år har vi valt att donera pengar till ActionAids insatser mot Covid-19 i några av världens fattigaste och mest utsatta länder. Viruset drabbar alla, men slår hårdast mot människor som lever i fattigdom. Som en av världens största kvinnorättsorganisationer har ActionAid en enormt viktig roll att fylla i arbetet mot smittan. ActionAid finns i 46 länder och i alla våra insatser mot Covid-19 är det kvinnor som står i frontlinjen, som delar ut mat, smittskyddsmaterial och sprider information.

ActionAid är en global rättighetsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Dom arbetar för flickors rätt att växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Läs mer om ActionAid på deras web: www.actionaid.se.

Här är några av våra tidigare projekt:

 • Donation till Himalayan Health Project i norra Indien
 • Validering av sterilutrustning på fältsjukhus i Mali
 • Finansiering av tandläkarklinik i Nyanza, Rwanda
 • Stöd tillflyktingar på Lesbos
 • Preparandkurs för nyanlända tandläkare
 • Stöd till Mutomoprojektet i Kenya
 • Donation till Friends
 • Donation till Rädda Barnen
 • Donation till Giving People
 • Donation till Rädda Regnskog
 • Donation till Rosa Bandet/Cancerfonden
 • Donation av skyddshandskar till sjukvården i Sverige
 • Donation till a Child´s smile
 • Stöd till Eaubottle för att borra vattenbrunnar i Ghana
© 2015 DAB