Läs mer om Arbetsmiljöverkets författningssamling/Smittrisker (AFS 2018:4) här

© 2015 DAB