OM DAB & LIFCO

DAB Dental AB startades 1903 och är idag en marknadsledare i Sverige inom distribution av medicintekniska produkter till tandvården. I sortimentet ingår allt tandvården behöver i form av förbrukningsartiklar, utrustning samt tekniska tjänster. DAB Dental har ca 80 anställda och kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Falun, Göteborg samt ett showroom centralt i Stockholm.

Bolaget omsätter ca 350 Mkr och ingår i börsnoterade Lifco AB. Inom Lifco AB finns ett 100-tal bolag som har ca 200 000 tandläkare, sköterskor och hygienister som kunder varje år. Lifco AB är expansivt och omsätter totalt ca 8 miljarder SEK.

Lifcokoncernen är indelad i sex affärsområden:

 Dentalprodukter
 Maskiner och verktyg
 Sågverksutrustning
 Legotillverkning
 Inredning för fordon
 Miljöteknik

 
För mer information besök gärna Lifco´s hemsida: Lifco.se
DAB är trippel AAA certifierade
© 2015 DAB