VALIDERING

För att uppfylla myndigheternas krav skall autoklaver och diskdesinfektorer valideras och årligen kontrolleras. Underhållsservice skall utföras enligt fabrikantens anvisningar.

Följande fabrikat utför vi underhållsservice och validering på.

Autoklaver Underhållsservice

 • Citomat/Getinge
 • Melag
 • Mocom
 • Castellini
 • Anthos

Autoklaver Validering

 • Citomat/Getinge
 • Melag
 • Lisa
 • Euronda
 • Tuttnauer
 • Mocom
 • Castellini
 • Anthos

Diskdesinfektorer Underhållsservice

 • Miele
 • Tethys/Mocom
 • Smeg

Diskdesinfektorer Validering

 • De på marknaden mest förekommande
© 2015 DAB