VALIDERING

För att uppfylla myndigheternas krav skall autoklaver och diskdesinfektorer valideras och årligen kontrolleras. Underhållsservice skall utföras enligt fabrikantens anvisningar.

Följande fabrikat utför vi underhållsservice och validering på.

Autoklaver Underhållsservice

  • Citomat/Getinge
  • Melag

Autoklaver Validering

  • Citomat/Getinge
  • Melag
  • Lisa
  • Euronda
  • Tuttnauer

Diskdesinfektorer Underhållsservice

  • Miele

Diskdesinfektorer Validering

  • De på marknaden mest förekommande
© 2015 DAB